DYSPONUJEMY:

 

 • PRACOWNIĄ PROJEKTOWĄ
 • WŁASNYM LABORATORIUM
 • DZIAŁEM OBRÓBKI MECHANICZNEJ
 • OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ
 • OBRÓBKĄ CHEMICZNĄ

PRODUKCJA NASZA OPIERA SIĘ NA:

 

 • OBRÓBCE SKRAWANIEM
 • OBRÓBCE PLASTYCZNEJ
 • CIĘCIU LASEREM
 • WYKOŃCZENIU POWIERZCHNI
 • DZIAŁEM USZLACHETNIANIA PRODUKTU
 • MAGAZYNEM WYROBÓW KATALOGOWYCH I NIEKATALOGOWYCH